Siden jeg kom på IVA, har jeg undret mig over hvorfor alle taler om metode (og ikke så mange om teori). Nu er jeg lingvist, og “metode” har i min uddannelse ikke været et ukendt, men dog temmelig fjernt og eksotisk ord. Jeg og mine fagfæller har faktisk klaret sig hele vejen igennem uddannelse og det senere professionelle lingvistiske liv udmærket uden.

Det lyder måske spøjst for en, der er opvokset i den informationsvidenskabelige tradition. Hvordan kan det være? Er lingvisterne tossede?

Hvis jeg kigger i bakspejlet på min lingvistiske fortid, så husker jeg det sådan, at der til vores teori tit var tilknyttet en metodologisk “måde-at-gøre-det-på”, som vi ikke særligt reflekterede over, fordi den bare var der. Med strukturalistiske teoritilgange fx fulgte der et hav af selvkonstruerede eksempelsætninger med, som vi mere eller mindre elegant kunne argumentere med. Eller du var tilhænger af Chomskys “kompetenceteori” af sprog, og kunne derfor uden at blive bleg i ansigtet helt åbent trække på din egen “intuition” af “grammatiske” og “ugrammatiske” sætninger. Hældte man derimod til samtaleanalytiske forklaringer af tale og sprogstruktur, var man automatisk forpligtet til en etnografisk, positivistisk metodologi af autentiske samtaler med videooptagelser, transskriptioner og alt det der. Det var ikke noget specifik “metode”, vi talte om.

Jeg siger ikke, at det var godt. Vi gjorde det bare.

Det er åbenbart anderledes i informationsvidenskabens verden, hvor det tværfaglige tit er med i rygsækken. Hvis vi vælger en teoretisk vinkel her, så betjener vi os ofte fra andre discipliners teorier uden at automatisk importere de tilhørende metoder. Vi laver dem hellere selv, stiller spørgsmålstegn ved dem, både i opgavernes metodeafsnit (som ofte lyder temmelig ens) og i de artikler, vi skriver. Metodologiske diskussioner i informationsvidenskaben er med til at vedligeholde vores fundus af fælles problemstillinger og udvikle vores fælles identitet. Vi deler en ikke-teoretisk (eller bedre: “over-teoretisk”) diskurs omkring metodologisk erkendelse, som vi hele tiden trækker på i vores faglige aktiviteter, fx i diskussioner på konferencer, den måde vi skriver og reviewer artikler på, og, ikke til sidst, i vores undervisning.

Bl.a. derfor er metode et stort tema i informationsvidenskaben. I hvert fald set fra en, der (stadigvæk) er lidt udefra.