Den 22. juni 2015 skal jeg holde en keynote på dette års Gesus-konference, som finder sted i St. Petersburg, Rusland. Gesus betyder “Gesellschaft für Sprache & Sprachen” og er en lingvistisk forening, som jeg har være medlem i siden dens start i 1980erne. Pt. sidder jeg i bestyrelsen og er medredaktør på foreningens tidsskrift “Sprache & Sprachen”.

Mit foredrag handler om forholdet mellem informationsvidenskab og lingvistik, og er, desværre for nogle, på tysk (mit udførlige talemanuskript samt slides er vedlagt dette indlæg). Til dem, der ikke er på venskabelig fod med det tyske, har jeg sammenfattet mine hovedpointer i dette indlæg. På dansk. Her kommer mine 10 bud.

___

1.

Der er essentielle, realistiske og problemorienterede tilgange til at give et svar på, hvad informationsvidenskab er. Jeg selv er en tilhænger af den problemorienterede vinkel.

2.

Inden for den problemorienterede tilgang til informationsvidenskab er information retrieval-scenariet med indeksering på den ene side og brugeren på den anden informationsvidenskabens grundkonstellation (informationsvidenskab omfatter, uden tvivl om det, mange flere områder, som de realistiske tilgange viser).

3.

Information retrieval-scenariet involverer og medfører sproglige fænomener i en væsentlig forstand. Uden lingvistisk teori er information retrieval-scenariet ikke tilstrækkelig forståeligt.

4.

Der er nogle videnskabshistoriske tegn på, at overtagelsen af lingvistiske ideer og teorier i informationsvidenskab er knyttet til de to kendte informationsvidenskabelige paradigmer, det fysiske og det kognitive. Det er måske ikke helt overraskende.

5.

En del lingvistiske ideer og koncepter er blevet assimileret i en egen computervidenskabelig disciplin med en ny fortolkning af de indlemmede lingvistiske termer (‘syntaks’, ‘ontologi’ m.m.). Mere mainstream-prægede, nyere informationsvidenskabelige bestræbelser (fx Julian Warner) bliver ved med at integrere sprogvidenskabelige ideer og teorier i informationsvidenskaben, herunder fra sprogfilosofien, for at give informationsvidenskab et sprogteoretisk of kommunikativt fundament.

6.

Informationsvidenskab står, synkront set, i et “vokabularrelateret fællesskab” med lingvistik, forskning i fagsprog og terminologilære.

7.

De 4 nævnte videnskaber (jf. pt. 6) stiller, ud fra deres specifikke problem settings, 4 forskellige typer krav til deres vokabularer. Disse krav determinerer form og indhold af deres respektive vokabulartegn.

8.

Vokabularkontrol et en overfladisk struktureringsprincip for disse 4 typer af vokabularer (leksikonner, fagvokabularer, tesauri, terminologier).

9.

Vokabularkontrol korrelerer negativt med syntagmatisering, som betegner vorkabularenheders formale og indholdsmæssige “forberedthed” til at indgå i lineære syntagmer (sætninger) og kommunikativt anvendelige sproglige enheder, dvs. talehandlinger.

10.
Syntagmatisering er mere grundlæggende end vokabularkontrol, dvs. vokabularkontrol er en empirisk konsekvens af syntagmatisering.

___

Nysgerrig? Så kæmp dig igennem de vedlagte slides/manuskriptet. Eller skriv til mig. Jeg har 2 tekster på engelsk liggende, der kunne være interessante for dig:

Engerer, Volkmar, “Exploring interdisciplinary relations between linguistics and information science from the 1960s to today. A Tredinnickian perspective”; indleveret til JASIST.

Engerer, Volkmar, “Vocabulary in information science and (other sign-) related disciplines”, unpublished manuscript.

Den første er positivt modtaget af tidsskriftet, og jeg regner med at have gennemarbejdet og genindleveret den inden sommerferie. Den anden, vokabularteksten, skal der arbejdes lidt mere på, men den skal også ud i år. Send en mail til rhd237@hum.ku.dk, hvis du er interesseret.